Sikringsskap – dette må du vite

Publisert 24. februar 2022
Elektriker aktiverer sikring i sikringsskap
BLI EKSPERT: Mange vurderer å oppgradere til moderne sikringsskap. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste temaene du bør vite om. Foto: Nicki Twang / Eaton

Få full oversikt over alt som omhandler sikringsskap.

Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegg ditt. Her kommer all strømmen inn fra gata, og distribueres videre ut i boligen gjennom kurssikringene, derfor er sikringsskapet så viktig.

For mange er det aktuelt å oppgradere sikringsskapet, derfor skal vi i denne artikkelen gi deg en god forståelse av hva et sikringsskap består av, en indikasjon på hvor mye det vil koste, hvilke faresignaler du må se opp for, samt hva det er lurt å tenke på når du skal bytte.

Sammen med våre eksperter på feltet har vi svart ut de viktigste spørsmålene om sikringsskap.

Ofte stilte spørsmål om sikringsskap

 • Hva er et sikringsskap?

  Sikringsskapet, også kalt fordelingsskap, er sentralen i det elektriske anlegget. Her kommer strømmen inn i boligen din og distribueres videre. Skapet gjør at strømmen trygt distribueres ut til de ulike elektriske komponentene og apparatene i boligen. Sikringsskapet har en livsviktig funksjon i å overvåke det elektriske anlegget for feil, og hindre branntilløp. Kapasiteten i sikringsskapet må samsvare med bruken av strøm du har behov for. I de fleste sikringsskap kan du også lese av eget strømforbruk.

 • Hva består et sikringsskap av?

  Kompentene i et sikringsskap er:

  • Skapet: Selve metallet rundt innmaten i skapet. Det er lurt å plassere det et sted det er lett tilgjengelig, der dørene enkelt kan åpnes. Ved modernisering av sikringsskap er det ofte bare innmaten som skiftes, ikke selve skapet, dersom det ikke er behov for større skap.
  • Sikringer: Sikringene er koblet til kursene som sender strøm ut i din bolig. Sikringens hovedoppgave er å unngå overbelastning og varmegang. Alle sikringsskap har en hovedsikring på kurs 1 – som kobler ut all strøm i boligen. Det finnes ulike typer sikringer:
   • Automatsikringer med jordfeilbryter/jordfeilautomater
    Dette er den anbefalte og mest moderne sikringen, som beskytter mot jordfeil. Jordfeil er feil i det elektriske anlegget som kan føre til støt eller brann. Denne type sikring oppdager jordfeil når det oppstår og kutter strømmen. Automatsikringer med jordfeilbryter har vært vanlig siden midten av 2000-tallet. Det er krav om installasjon av denne type sikringer ved nye installasjoner.  Kravet utløses også ved eventuelle endringer på en eksisterende installasjon, og da kun gjeldene tilhørende sikringsautomat.
   • Automatsikringer
    Automatsikringer har vært vanlig å installere siden midten av 80-tallet. De erstattet den gammeldagse skrusikringen og har to hovedfunksjoner: Automatsikringer kutter strømmen ved overbelastning og kortslutning, men ikke jordfeil. I motsetning til skrusikringer er det en bryter på automatsikringer som slår ut ved feil, og som kan vippes opp for å aktivere strøm tilbake til kursen.
   • Skrusikringer
    Skrusikringer er en gammel type sikring, og et tegn på at du bør oppgradere sikringsskapet. Disse sikringene kan overbelastes, noe ledningsnettet ikke tåler og som igjen vil kunne lede til varmegang og i verste tilfelle brann. Denne type sikringer krever overbelastning over tid før den kutter strømmen. Når strømmen kuttes på skrusikringer må sikringen skiftes, i motsetning til automatsikringer hvor bryteren kan aktivere strømmen igjen.
  • Overspenningsvern:
   Moderne sikringsskap har også overspenningsvern. Overspenningsvern ligner på en sikring inne i skapet, men er en beskyttelse mot lynnedslag. Les mer om overspenningsvern lenger ned på siden.
  • Kursfortegnelse:
   Et dokument som ofte henger i døren og beskriver hva som er bak de nummererte kursene. Dokumentet skal kun oppdateres av faglært elektriker. Monteres det en ny sikring skal kursfortegnelsen oppdateres. Gjennom kursfortegnelsen kan du se hvilke sikringer som fordeler strøm til de ulike delene av boligen.
  • Strømmåler:
   De fleste sikringsskap har også strømmåler hvor du kan lese av hvor mye strøm du bruker. I 2019 ble strømmålerne oppdatert til digitale strømmålere (også kjent som AMS-målere). I leilighetsbygg er ikke alltid strømmåleren montert i sikringsskapet, i så fall er den montert i et teknisk skap i et fellesområde eller lignende. Din strømmåler skal være markert med ditt leilighetsnummer.
 • Når bør sikringsskapet oppdateres?

  En tommelfingerregel er at el-anlegg har en levetid på 30 år. Har du et sikringsskap fra 90-tallet kan det være lurt å kontakte en elektriker for å ta en sjekk av tilstanden. Et annet signal er at sikringene stadig løser ut.

  Mange tror de har et moderne anlegg fordi de har automatsikringer, men dette trenger ikke være tilfellet. Alt kan se fint og flott ut på fremsiden, samtidig som det utvikles varmegang på baksiden.

  Har du gamle skrusikringer bør du oppgradere sikringsskapet. Det samme gjelder hvis sikringer gjentatte ganger kobler ut strømmen.

  Mange oppgraderer sikringsskapet når de skal i gang med en stor oppussing. Det er å anbefale, ettersom oppussing ofte også fører til økt behov til kapasitet. Da ønsker du ikke at sikringsskapet er en flaskehals.

 • Hva koster det å bytte sikringsskap?

  Prisen på å bytte sikringsskap eller modernisere sikringsskap avhenger av ulike faktorer. Det avhenger spesielt av hvor mange kurssikringer du har – og har en sammenheng på størrelsen av boligen. En pris mellom 8.000 kroner og 25.000 kroner er innenfor normalen.

 • Hva koster det å flytte sikringsskap?

  Prisen på å flytte sikringsskap avhenger av hvor langt skapet skal flyttes og hvor mange kurssikringer det er snakk om. Alle tilførsler som kommer fra sikringsskapet, må skjøtes til den nye lokasjon. Samtidig må også hovedstrømkabelen skjøtes.

  Ofte er sikringsskapet satt synlig i et inngangsparti, men det blir mer og mer vanlig å samle alt i et teknisk rom.

 • Hva er fordelene med å bytte fra gammelt til nytt sikringsskap?

  Hovedgrunnen til å endre til et moderne sikringsskap er sikkerhet. Et moderne sikringsskap er også et trygt sikringsskap.

  Gamle skrusikringer eller automatsikring kan oppdateres til moderne automatsikringer med jordfeilbryter. Disse sikringene beskytter kursene slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. Samtidig sørger de for at det ikke er farlige jordfeil i anlegget.

  Når du oppgraderer er til moderne sikringsskap kan det være nødvendig å legge inn nye kurser, fordi de gamle sikringene gjorde det mulig å overbelaste kursene.

 • Hvordan vet jeg om sikringsskapet mitt er for gammelt?

  Har du sikringsskap med gamle skrusikringer bør du få sjekket tilstanden på sikringsskapet ditt så raskt som mulig. Det kan være kretsene i sikringsskapet er overbelastet og utgjør en brannfare. Gamle sikringsskap er ikke tilpasset dagens strømbruk og inneholder ikke sikkerhetsfunksjonene nevnt over i artikkelen.

 • Hva er reglene for overspenningsvern i sikringsskap?

  Overspenningsvern er en boks i sikringsskapet som beskytter det elektriske anlegget ditt mot uventede endringer i elektrisk spenning. Det kan for eksempel skyldes feil på anlegget eller lyn-nedslag. Det er påbudet med grovvern sikringsskap montert etter 2012.

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler også finvern som en ekstra forsikring. Finvern plugges direkte i kontaktene og kan være en god investering for å beskytte dine dyreste elektriske apparater.

 • Hva er tegn på farlige feil i sikringsskapet?

  Merker du varme, kobler sikringene ut eller lukter det svidd kan det være tegn til at det er varmegang i det elektriske anlegget. Metallet som leder strøm blir varmt og kaldt om hverandre etter bruk. Da kan det bli dårlig kontakt som fører til varmegang og i verste fall brann.

Portrettbilde av elektriker Sindre Bakkene
ADVARER: Sindre Bakkene advarer mot å tro at tilstanden på det elektriske anlegget er godt bare fordi man har automatsikringer.

Oppdaget skummel brannfare under kontroll av sikringsskap

Høsten 2021 skulle Norgeseliten-elektriker Sindre Bakkene i Fjell Elektrikeren AS øke kapasiteten på et sikringsskap i et borettslag. På fremsiden av sikringsskapet så alt fint og flott ut, men da han brukte varmesøkende kamera oppdaget han noe skremmende.

– Kameraet viste at temperaturen i enkelte kurser var opp mot 200 grader. Disse skal maks nå temperaturer på 40-50 grader ved høy belastning. Det er skremmende å se, fordi det illustrerer at alt kan virke greit, selv om det er varmegang, sier Bakkene og fortsetter.

– Mange tror at de har et trygt og godt elanlegg fordi de har automatsikringer, men det er et litt enkelt syn på det. De beskytter ikke mot jordfeil, og ettersom de kom på 90-tallet kan installasjoner med automatsikringer også være om lag 30 år gamle og ha opplevd mye slitasje.

For å ha et trygt og godt sikringsskap anbefaler derfor Bakkene å få elektriker til å gjennomføre sjekk av det elektriske anlegget hvert femte år.

Har du hørt om lysbuevern?

Sikringer blir stadig bedre og tryggere. Lysbuevern er det nyeste av beskyttelse gjennom sikringsskapet. Disse sikringene beskytter mot såkalte lysbuer. Lysbuer kan oppstå i alle type kabler som fører elektrisitet og blir påført skade. I verste fall utvikle seg til brann. Lysbue for eksempel oppstå i en strømforende ledning hvis den blir lagt i klem, angrepet av skadedyr som rotter eller om du er uheldig og borer i en ledning inne i veggen.

Se film som forklarer lysbuer på Eaton sin nettside.

Finger på automatsikring

Ønsker du å oppgradere sikringsskapet eller sjekke tilstanden?

Sertifikater